+

1r i 3r d'ESO TEI

Tutors entre iguals.  Amb l'objectiu de crear una bona convivència escolar, els alumnes de 3r d'ESO són tutors d'un alumne de 1r d'ESO; aquí teniu les fotos del dia que vam dedicar a conèixer els nostres companys i aprendre uns dels altres.