+

4rt PRI: El nostre Abecedari Pictòric!

Cooperative Classroom Project in groups. Made with Google Presentations!

Projecte Cooperatiu ClassRoom del grup! Fet amb Google Presentations!