+

1r PRI: Aprenem les unitats i les desenes!

Els alumnes de 1r de Primària estem estudiant les unitats i les desenes. La pregunta és...i còm ho aprenen? Molt senzill! A partir de la manipulació de diversos materials (com ara regletes, fitxetes), del joc cooperatiu i la vivència en primera persona, els alumnes són capaços d'entendre els conceptes més abstractes com: què és una desena, perquè es diu així, etc. 

En aquest sentit, les imatges que es mostren fan referència a una activitat que consisteix en descomposar, a partir de les regletes que se'ls hi ha subministrat prèviament, el número que se'ls hi escrivia a la pissarra. Per això, els alumnes s'han organitzat en grups de manera que la descomposició la facin cooperativament. D'aquesta manera i de manera inherent estem treballant l'esperit d'equip, l'empatia, la frustració entre tants altres valors. Seguirem mostrant l'evolució d'aquest aprenentatge...