+

INFO PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-20 / PREINSCRIPCIÓN CURSO 2019-20

 • Dates de preinscripció: 29 de març al 9 d'abril
 • Demanar hora amb el departament d'administració del centre (sra. Araceli Pina) abans del 29 de març al TEL 932123499
 • Documentació a portar:
  1. Imprés oficial. El podeu decarregar en el pdf adjunt. 
  2. Original i fotocòpia del DNI de la mare, pare o tutor.
  3. Original i fotocòpia del DNI de l'alumne (en cas de tenir-ne o en cas de ser major de 14 anys)
  4. Original i fotocòpia del llibre de família
  5. Al·legacions de criteris de prioritat:
   • família nombrosa
   • renda mínima
   • discapacitat
 • Fechas de preinscripción: 29 de marzo al 9 de abril
 • Pedir hora con el departamento de administración del centro (sra. Araceli Pina) antes del 29 de marzo en el TEL 932123499
 • Documentación a aportar:
  1. Impreso oficial. Lo podeis descargar en el pdf adjunt. 
  2. Original i fotocopia del DNI de la madre, padre o tutor.
  3. Original i fotocopia del DNI del alumno (en caso de tener o en cas de ser mayor de 14 años)
  4. Original i fotocopia del libro de familia
  5. Alegaciones de criterios de prioridad:
   • familia numerosa
   • renta mínima
   • discapacidad