+

REUNIONS PER CURSOS - TUTORS/ES - REUNIONS CANCEL·LADES

P3

Dijous 3 de setembre

10h

AULA P3

P4

Dimarts 22 de setembre

19:30h

AULA P4

P5

Dilluns 21 de setembre

19:30h

AULA P5

1r de primària

Dimecres 9 de setembre

18h

AULA 1r PRI

2n de primària

Dilluns 28 de setembre

19h

AULA 2n PRI

3r de primària

Dimarts 29 de setembre

19:30h

AULA 3r PRI

4t de primària

Dilluns 28 de setembre

19:30h

AULA 4t PRI

5è de primària

Dimarts 29 de setembre

19h

AULA 5è PRI

6è de primària

Dimecres 9 de setembre

18h

AULA 6è PRI

1r ESO

Dimarts 15 de setembre

19h

AULA 1r d’ESO

2n ESO

Dimecres 16 de setembre

19h

AULA 2n d’ESO

3r ESO

Dimarts 15 de setembre

19:30h

AULA 3r d’ESO

4t ESO

Dimecres 16 de setembre

19:30h

AULA 4t d’ESO