+

2n PRI: NOTÍCIES FRESQUES

Cada dia destinem uns minuts a una "notícia fresca", voluntària i espontània. Aquí un exemple divertit de notícia fresca.