+

3r PRI: 5è ens explica els "habitats"

Last month our friends from 5th Grade came to talk to us about 'habitats' which we are about to do in science class. We paid lots of attention and it was really cool!

El passat mes de novembre els nostres companys i companyes de 5è ens van explicar els "habitats" que van fer a la classe de ciències. Vam escoltar amb molta atenció i ens van fascinar! Ho van fer genial!