+

FESTIVAL 2022

 

 posterOK

 

Cada curs rebrà en els dies vinents per email instruccions concretes sobre els complements de vestuari i a mesura que vagi arribant també rebreu el vestuari, però no patiu, aquesta informació la donarem curs per curs.

El dia del festival l'ALUMNAT D'INFANTIL I PRIMÀRIA HORARI SORTIDA 14:00 (dinats).

INF i PRI han d'arribar al teatre de la Salle Bonanova a les 17:15 amb el vestuari posat segons les indicacions que us farem arribar.

L'alumnat d'ESO es queda al col·legi amb els assajos finals fins al festival, per tant hauran de tenir tot el vestuari aquí: amb l'alumnat d'ESO ens organitzarem directament.

Cada curso recibirá en los próximos días instrucciones concretas por email sobre los complementos de vestuario y, a medida que vaya llegando, también recibiréis el vestuario, pero no sufráis, esta información la daremos curso por curso.

El día del festival el ALUMNADO DE INFANTIL Y PRIMARIA HORARIO DE SALIDA 14:00 (comerán en el colegio en su horario habitual).

INF y PRI tienen que llegar al teatro de la Salle Bonanova a las 17:15 con el vestuario puesto según las indicaciones que os haremos llegar.

El alumnado de ESO se queda en el colegio con los ensayos finales hasta el festival, por lo tanto, tendrán que tener todo el vestuario aquí: con el alumnado de ESO nos organizaremos directamente.