+

4ESO: Cursa d'orientació

Varem fer una cursa d’orientació a la serralada de Collserola i vam treballar diferents activitats amb els següents objectius: desenvolupar activitats transversals per fomentar la cohesió amb tots els membres del grup. Comprovar el grau d’autonomia dels alumnes i la iniciativa.Treballar la col·laboració en el treball en grup.