+

3r PRI: deduïm la capacitat d'una ampolla

Aquesta setmana a tercer hem deduït la capacitat d'una ampolla amb l'ajuda d'una proveta.