1. Departament psicopedagògic:
És el Departament d'Orientació Escolar que fa el seguiment de l’alumnat i treballa de la mà de l’equip docent i juntament amb la família en la detecció i atenció primerenca de possibles dificultats i altres capacitats.

2. Natació:
Curset trimestral anual dins del programa educatiu i de la jornada escolar. Des de l’etapa preescolar 5 fins a 5è Primària.

3. Cambridge exams:
Seguim el programa d'exàmens ofertat per Cambridge Exams començant a 2n de primària. RESULTATS CAMBRIDGE

4. Hort escolar:
Educació mediambiental guiada per personal especialitzat. Aquest aprenentatge ens acompanya dins de la nostra vida escolar i la pràctica la realitzem als espais d'Hort dels quals disposa el Centre.
 
5. Programa d'educació física:
El nostre equip de professors ha dissenyat un programa on es complementa l’educació física amb l’aprenentatge del patinatge en línia, l’hoquei patins, la natació, el beisbol i l’esquí.

6. Theatre project a 6è de Primària:
Creació de guió i treball d’interpretació.

7. IT skills:
Aprenentatge de software a Educació Primària i a ESO complementat amb l'aprenentatge de SCRATCH (llenguatge de programació).

8. Creació audiovisual:
Projectes audiovisuals de creació i guió, producció i edició a ESO.

9. TEI - Programa Tutors entre Iguals:
Programa que afavoreix la bona convivència a l’Etapa Secundària.

10. Programa de convivències temàtiques :
A partir de l'etapa infantil organitzem convivències amb continguts formatius intensius, esportius o culturals especÍfics segons l’etapa.