El Col·legi John Talabot és un centre concertat d’ensenyament laic i plural que ofereix una sòlida formació acadèmica, cultural i en valors humans, emmarcada en el currículum establert per la Generalitat de Catalunya i amb un Projecte Exclusiu en llengua anglesa avalat per 40 anys d’experiència.

Oferim als nostres alumnes la riquesa cultural que suposa créixer i aprendre en un ambient internacional on conviuen les nostres tres llengües vehiculars: anglès, castellà i català.

Tenim un sol grup per nivell, que ens permet conèixer i atendre a cadascun dels nostres alumnes. Al llarg de tota la seva vida escolar col·laborem en el seu desenvolupament com a persones: els motivem per a què tinguin il·lusió per aprendre, els ensenyem a pensar, a decidir, a dialogar i a ser conscients de les seves capacitats.

Els nostres alumnes se senten feliços i segurs, característiques que considerem essencials per a tenir motivació per aprendre.

Entenem el procés d’aprenentatge com l’equilibri entre l’adquisició de coneixements, de competències, a través de l’experimentació i la manipulació, configurant tot això la vivència de l’aprenentatge.

Ens nodrim de l’oferta cultural i educativa que ofereix la ciutat de Barcelona seleccionant acuradament totes les sortides escolars. Som un col·legi culturalment actiu.

Creiem en el valor de l’esforç com a eix de la vida acadèmica i per això aconseguim resultats excel·lents: els nostres alumnes experimenten des d’edats primerenques la recompensa que s’obté de l’esforç en el treball i en la convivència, amb humilitat i solidaritat.

Les disciplines artístiques i l’esport són essencials per a un bon desenvolupament i complementen el procés educatiu.

Som Escola Sostenible i conscienciada amb el medi ambient i per això la seva cura forma part del nostre projecte pedagògic. Tant en Educació Infantil com en Educació Primària atenem horts ecològics que ens permeten aprendre sobre la natura en un escenari de cura i d’investigació.

Estem ubicats en una zona privilegiada de Barcelona, tocant a Collserola, pulmó de la ciutat, i en excel·lents condicions mediambientals.

La nostra escola està formada per tres edificis acollint cadascun d’ells una etapa escolar.

El col·legi John Talabot funciona amb aquest projecte trilingüe des de 1976.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)