A l'etapa infantil oferim una formació integral que es caracteritza per un seguiment molt personal en el procés evolutiu de cadascun dels nostres alumnes. Entenem i atenem els diferents ritmes maduratius.

Entrem en una etapa d'aprenentatge apassionant on donarem contingut a la seva curiositat natural i espontània, crearem espais per respondre a les necessitats que tots tenen d'explorar i descobrir. Despertarem la seva imaginació amb espais creatius i compartirem amb ells la felicitat de créixer i desenvolupar habilitats i capacitats.

Descobrirem junts els talents que els fan únics.

Els valors i habilitats en els quals es basa el nostre Projecte Educatiu Preescolar són:

 1. L'adquisició de valors per obrir les nostres finestres al món i rebre amb il·lusió i respecte tota la riquesa social i natural de la mà de persones que ens estimen, que es preocupen de nosaltres i que ens protegeixen durant l'etapa de l'educació infantil.
 2. L'autoestima la treballem dia a dia, i en tots els àmbits educatius, ja que afavoreix l'equilibri personal i emocional necessari per a assentar les bases d'una experiència escolar feliç.
 3. Els hàbits i les normes de convivència com a mitjà per créixer amb autonomia i independència. Gaudir de la riquesa que ofereix compartir vivències i aprenentatges en grup.
 4. Les habilitats socials que faciliten la relació interpersonal dels nostres alumnes.
 5. El desenvolupament cognitiu a través de l'experiència i la vivència alegre i positiva que ens permet adquirir i integrar coneixements.
 6. El desenvolupament del llenguatge i les possibilitats de comunicació que ens ofereix la convivència i aprenentatge del llenguatge oral, escrit i musical en anglès, català i castellà.
 7. El desenvolupament psicomotriu per descobrir les possibilitats del nostre cos. Aprenem a gaudir de l'activitat física amb disciplina i esforç.
 8. El desenvolupament de l'expressió artística oferint experiències enriquidores i inspiradores amb diferents recursos i diversitat de tècniques. 
 9. Treballem projectes anuals, del nostre món proper i immediat però també del llunyà, tan atractiu i curiós que els ajuda a definir la seva pròpia identitat i del món que els envolta.
 10. En l'etapa infantil treballem la intel·ligència i gestió emocional. Compartim jocs i experiències que ens permeten treballar estratègies i habilitats socials necessàries per a conviure en societat. 
 11. L'ús de les noves tecnologies en el procés d'ensenyament-aprenentatge està integrat en el currículum d'infantil des de les diferents àrees, gràcies a les programacions digitals desenvolupades pel claustre de professors en base a les unitats didàctiques pròpies.
 12. El coneixement del nostre entorn natural a través del nostre Hort per despertar des de petits l'amor als processos més essencials que ens regala la natura. Fomentem un col·legi ambientalment amable amb l'entorn. Els nostres petits dediquen al seu hort molta dedicació amb amor, paciència, constància, respecte i treball en equip.
 13. Les sortides, excursions i celebracions de festivitats per compartir i gaudir de la riquesa i possibilitats culturals que ens ofereix Barcelona.