Pas 1:
Contactar amb l’escola a l’etapa corresponent per telèfon o bé dirigir-se al web i omplir el formulari de contacte per concertar entrevista informativa.

Pas 2:
Realitzar una entrevista informativa amb la Direcció del Centre.

Pas 3: instruccions preinscripció AQUÍ
Presentar la sol·licitut  oficial i la documentació en el termini que s'estableix segons la normativa establerta pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

Adjuntem la informació de la preinscripció al curs 2022-2023..