DIÀLEG: parlar amb cordialitat, fer-se entendre i escoltar. Implica pensar amb intel·ligència què volem dir i ser ben educats.

RESPECTE: hem de ser capaços de mirar al voltant i entendre que hem de cuidar tot allò que ens envolta. És la base fonamental de la convivència i abasta totes les esferes de la vida.

RESPONSABILITAT: implica tenir consciència de les conseqüències que té tot allò que fem o deixem de fer sobre nosaltres mateixos o sobre els altres.

ESFORÇ: només amb esforç aconseguirem els objectius que ens marquem. S'ha de lluitar i tenir força de voluntat. 

HONESTEDAT: com a valor fonamental que té a veure amb viure, comportar-se i expressar-se d’acord amb el valor de la veritat. Hem de ser sincers i transparents.

HUMILITAT: condició indispensable per aprendre coses noves i superar-nos constantment. 

COHERÈNCIA: hi ha d’haver una relació entre allò que pensem, diem i fem. Hem de ser íntegres. 

COL·LABORACIÓ: hem d’ajudar de forma espontània els altres, fins i tot amb els detalls més petits. Hem de ser generosos.

ORGANITZACIÓ: saber posar cada cosa al seu lloc ens ajudarà a avançar i a créixer. 

OPTIMISME: hem de ser capaços d’afrontar les situacions difícils amb una actitud positiva i de diàleg; amb perseverança, refiant-nos del nostre esforç i demanant ajuda quan calgui.