El personal del Col·legi té formació en primers auxilis i en cas d'accidents segueix el protocol d'actuació corresponent que aconsella el Departament de la Generalitat.

El nostre alumnat disposa d'una assegurança d'accidents exclusiva que els permet atenció exclusiva en Centre Hospitalari Quirón-Teknon.