L’equip directiu i tota la comunitat educativa del Col·legi John Talabot reflecteix en la seva activitat diària uns VALORS COMPARTITS: entenem que som model d’aprenentatge pels alumnes i que compartim la responsabilitat d’ajudar-los a formar-se com a persones:

 • Aprenem en llengua anglesa perquè creiem que proporciona riquesa cultural i és la clau que ens obre al món actual i futur.
 • Tenim un tracte proper i personalitzat entre tots els membres de la comunitat escolar, sense deixar de banda el respecte, l’assertivitat i les bones maneres. L’alumne/a ha de créixer acompanyat.
 • Donem resposta a les necessitats tant acadèmiques com personals de l’alumnat.
 • Coneixem el marc vivencial de cada alumne/a amb la finalitat que l’escola pugui ser una eina orientadora per a l’alumnat i les famílies.
 • Orientem l’aprenentatge de l'alumnat per potenciar al màxim les seves possibilitats i els seus talents.
 • Tractem l’alumnat segons el principi d’equitat: l’alumnat ha ser avaluat segons les seves capacitats/habilitats i a la vegada amb una vocació incondicional d’excel·lència.
 • Impulsem la motivació i les ganes d’aprendre en el nostre alumnat. Per això hem d’apropar els continguts a la vida diària dels infants. L’objectiu és poder aplicar allò que aprenen.
 • Entenem l’educació com la clau de les oportunitats per a superar les desigualtats i crear una societat millor, més justa i més desenvolupada.
 • Som autocrítics i transparents: tenim l’actitud de voler formar-nos i de sempre millorar com a docents.
 • Treballem amb persones i això implica tenir una actitud oberta, flexible i conciliadora.
 • Volem conviure i ensenyar a conviure: amb diàleg, amb coherència, amb integritat i honestedat amb una actitud positiva i responsable.