1. Immersió real en llengua anglesa: els nostres alumnes s'eduquen en un ambient internacional on l’anglès, el castellà i el català són llengües vehiculars d’aprenentatge en la mateixa proporció. Tots els professors que imparteixen àrees en llengua anglesa són nadius.
  2. Atenció individual: cadascun dels nostres alumnes és únic i especial. Som una escola d’una línia que afavoreix aquesta atenció personalitzada, amb una excel·lent coordinació de l’equip docent, la Direcció i el departament psicopedagògic del Centre. Analitzem i acompanyem a cadascun dels nostres alumnes al llarg de la seva vida escolar interpretant les seves necessitats, coneixent els seus potencials i estimulant la seva inquietud pels aprenentatges.
  3. Excel·lència acadèmica: el nostre objectiu és viure els aprenentatges d’una forma positiva, equilibrada i completa de manera que puguem potenciar el millor dels nostres alumnes. Els nostres RESULTATS avalen la nostra excel·lència. 
  4. Educació en valors: eduquem per a la vida i per això, a més de l’ensenyament acadèmic, som una institució convençuda que s’ha d’aprendre a viure en comunitat en una atmosfera de respecte, de solidaritat i de diàleg. L’educació en valors no té horaris, forma part de qualsevol assignatura i moment del dia. El col·legi és l’escola de la vida on la convivència i l’aprenentatge en grup complementen l’educació a casa.