El nom John Talabot és d’origen literari; és un personatge que probablement va existir a la realitat i que posà en contacte dues cultures, la catalana i l’anglesa, representades respectivament per Ramón de Perellós i Sir John Talabot.

El personatge apareix a la novel·la medieval de Ramón de Perellós titulada Viatge al Purgatori de Sant Patrici. En ella, Sir John Talabot té la missió de fer de traductor a Ramón de Perellós en el seu viatge a Dublín. A partir d'aquesta novel·la, Lope de Vega va escriure El mayor prodigio o el purgatorio en vida i Calderón de la Barca El Purgatorio de San Patricio.

La nostra escola va escollir aquest nom per aquesta simbòlica unió de la cultura catalana i l'anglesa. Mentre que la nostra cultura catalana gaudeix de la riquesa que suposa el bilingüisme català/castellà incorporem a la nostra vida escolar la cultura anglesa gaudint d'una multiculturalitat que es basa en una vida escolar trilingüe: català-castellà-anglès.

El col·legi John Talabot funciona amb aquest projecte trilingüe des de 1976.